Category Archive : Uncategorized

صرافی ایرانی – هلسینکی ، صرافی آنلاین البرز کریپتو

صرافی ایرانی اروپا

صرافی شرکت اف اس آی – ارائه خدمات ارزی
 

ارسال وجه به ایران در سریعترین زمان از اروپا 

صدور انواع حواله ارزی (یورو ، دلار ، لیر و تومان) و واریز به حسابهای ترکیه زراعت بانک و ایش بانک در کمتر از دو ساعت

دستگاه کارتخوان ایرانی در استانبول، آنتالیا و ازمیر

انجام خدمات ارزی در سراسر اروپا فقط با یک شماره حساب

دستگاه کارتخوان ایرانی ، ارائه خدمات به متقاضیان خرید ملک با قیمت ارزانتر از همه

عزیزانی که مایل به حواله ارز بیش از سه میلیون هستند میتوانند با استفاده از دستگاه کارتخوان تا ۵۰ میلیون تومان ارز را حضورا از دفاتر ما برداشت کنند و یا اینکه پس از تعیین مبلغ مورد نیاز پیش فاکتور را به صورت آنلاین دریافت کرده و صورتحساب را با استفاده از درگاه اینترنتی موجود در فاکتور پرداخت نمایند. در اینصورت انتقال مبلغ درخواستی در ترکیه بین ۶ تا ۸ ساعت و در اروپا بین یک تا سه روز به طول می انجامد.

 

با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمهای ایالات متحده آمریکا، هرگونه عملیات صرافی صرفا از طریق معاملات پایاپای با اشخاص حقیقی یا از طریق حوالجات داخل حساب انجام میگیرد.
بدیهی است شرکت فرید فارسی تجارت یاران البرز شماره ثبت 35413 به عنوان یک شرکت ایرانی تابع قوانین ایران میباشد.
برای انجام خدمات ارزی کارت شناسایی گیرنده و واریز کننده مورد نیاز میباشد.

صرافی البرز کریپتو – پاریس

صرافی ایرانی اروپا

صرافی شرکت اف اس آی – ارائه خدمات ارزی
 

ارسال وجه به ایران در سریعترین زمان از اروپا 

صدور انواع حواله ارزی (یورو ، دلار ، لیر و تومان) و واریز به حسابهای ترکیه زراعت بانک و ایش بانک در کمتر از دو ساعت

دستگاه کارتخوان ایرانی در استانبول، آنتالیا و ازمیر

انجام خدمات ارزی در سراسر اروپا فقط با یک شماره حساب

دستگاه کارتخوان ایرانی ، ارائه خدمات به متقاضیان خرید ملک با قیمت ارزانتر از همه

عزیزانی که مایل به حواله ارز بیش از سه میلیون هستند میتوانند با استفاده از دستگاه کارتخوان تا ۵۰ میلیون تومان ارز را حضورا از دفاتر ما برداشت کنند و یا اینکه پس از تعیین مبلغ مورد نیاز پیش فاکتور را به صورت آنلاین دریافت کرده و صورتحساب را با استفاده از درگاه اینترنتی موجود در فاکتور پرداخت نمایند. در اینصورت انتقال مبلغ درخواستی در ترکیه بین ۶ تا ۸ ساعت و در اروپا بین یک تا سه روز به طول می انجامد.

 

با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمهای ایالات متحده آمریکا، هرگونه عملیات صرافی صرفا از طریق معاملات پایاپای با اشخاص حقیقی یا از طریق حوالجات داخل حساب انجام میگیرد.
بدیهی است شرکت فرید فارسی تجارت یاران البرز شماره ثبت 35413 به عنوان یک شرکت ایرانی تابع قوانین ایران میباشد.
برای انجام خدمات ارزی کارت شناسایی گیرنده و واریز کننده مورد نیاز میباشد.

صرافی آنلاین -AlborzCrypto

صرافی ایرانی اروپا

صرافی شرکت اف اس آی – ارائه خدمات ارزی
 

ارسال وجه به ایران در سریعترین زمان از اروپا 

صدور انواع حواله ارزی (یورو ، دلار ، لیر و تومان) و واریز به حسابهای ترکیه زراعت بانک و ایش بانک در کمتر از دو ساعت

دستگاه کارتخوان ایرانی در استانبول، آنتالیا و ازمیر

انجام خدمات ارزی در سراسر اروپا فقط با یک شماره حساب

دستگاه کارتخوان ایرانی ، ارائه خدمات به متقاضیان خرید ملک با قیمت ارزانتر از همه

عزیزانی که مایل به حواله ارز بیش از سه میلیون هستند میتوانند با استفاده از دستگاه کارتخوان تا ۵۰ میلیون تومان ارز را حضورا از دفاتر ما برداشت کنند و یا اینکه پس از تعیین مبلغ مورد نیاز پیش فاکتور را به صورت آنلاین دریافت کرده و صورتحساب را با استفاده از درگاه اینترنتی موجود در فاکتور پرداخت نمایند. در اینصورت انتقال مبلغ درخواستی در ترکیه بین ۶ تا ۸ ساعت و در اروپا بین یک تا سه روز به طول می انجامد.

 

با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمهای ایالات متحده آمریکا، هرگونه عملیات صرافی صرفا از طریق معاملات پایاپای با اشخاص حقیقی یا از طریق حوالجات داخل حساب انجام میگیرد.
بدیهی است شرکت فرید فارسی تجارت یاران البرز شماره ثبت 35413 به عنوان یک شرکت ایرانی تابع قوانین ایران میباشد.
برای انجام خدمات ارزی کارت شناسایی گیرنده و واریز کننده مورد نیاز میباشد.

صرافی آنلاین البرز کریپتو – آلمان

صرافی ایرانی اروپا

صرافی شرکت اف اس آی – ارائه خدمات ارزی
 

ارسال وجه به ایران در سریعترین زمان از اروپا 

صدور انواع حواله ارزی (یورو ، دلار ، لیر و تومان) و واریز به حسابهای ترکیه زراعت بانک و ایش بانک در کمتر از دو ساعت

دستگاه کارتخوان ایرانی در استانبول، آنتالیا و ازمیر

انجام خدمات ارزی در سراسر اروپا فقط با یک شماره حساب

دستگاه کارتخوان ایرانی ، ارائه خدمات به متقاضیان خرید ملک با قیمت ارزانتر از همه

عزیزانی که مایل به حواله ارز بیش از سه میلیون هستند میتوانند با استفاده از دستگاه کارتخوان تا ۵۰ میلیون تومان ارز را حضورا از دفاتر ما برداشت کنند و یا اینکه پس از تعیین مبلغ مورد نیاز پیش فاکتور را به صورت آنلاین دریافت کرده و صورتحساب را با استفاده از درگاه اینترنتی موجود در فاکتور پرداخت نمایند. در اینصورت انتقال مبلغ درخواستی در ترکیه بین ۶ تا ۸ ساعت و در اروپا بین یک تا سه روز به طول می انجامد.

 

با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمهای ایالات متحده آمریکا، هرگونه عملیات صرافی صرفا از طریق معاملات پایاپای با اشخاص حقیقی یا از طریق حوالجات داخل حساب انجام میگیرد.
بدیهی است شرکت فرید فارسی تجارت یاران البرز شماره ثبت 35413 به عنوان یک شرکت ایرانی تابع قوانین ایران میباشد.
برای انجام خدمات ارزی کارت شناسایی گیرنده و واریز کننده مورد نیاز میباشد.

 
 

صرافی آنلاین البرز کریپتو – هلند

صرافی ایرانی اروپا

صرافی شرکت اف اس آی – ارائه خدمات ارزی
 

ارسال وجه به ایران در سریعترین زمان از اروپا 

صدور انواع حواله ارزی (یورو ، دلار ، لیر و تومان) و واریز به حسابهای ترکیه زراعت بانک و ایش بانک در کمتر از دو ساعت

دستگاه کارتخوان ایرانی در استانبول، آنتالیا و ازمیر

انجام خدمات ارزی در سراسر اروپا فقط با یک شماره حساب

دستگاه کارتخوان ایرانی ، ارائه خدمات به متقاضیان خرید ملک با قیمت ارزانتر از همه

عزیزانی که مایل به حواله ارز بیش از سه میلیون هستند میتوانند با استفاده از دستگاه کارتخوان تا ۵۰ میلیون تومان ارز را حضورا از دفاتر ما برداشت کنند و یا اینکه پس از تعیین مبلغ مورد نیاز پیش فاکتور را به صورت آنلاین دریافت کرده و صورتحساب را با استفاده از درگاه اینترنتی موجود در فاکتور پرداخت نمایند. در اینصورت انتقال مبلغ درخواستی در ترکیه بین ۶ تا ۸ ساعت و در اروپا بین یک تا سه روز به طول می انجامد.

 

با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمهای ایالات متحده آمریکا، هرگونه عملیات صرافی صرفا از طریق معاملات پایاپای با اشخاص حقیقی یا از طریق حوالجات داخل حساب انجام میگیرد.
بدیهی است شرکت فرید فارسی تجارت یاران البرز شماره ثبت 35413 به عنوان یک شرکت ایرانی تابع قوانین ایران میباشد.
برای انجام خدمات ارزی کارت شناسایی گیرنده و واریز کننده مورد نیاز میباشد.


Sarafiartin NL صرافی آرتین هلند – Home | Facebook

https://www.facebook.com › Interest
Sarafiartin NL صرافی آرتین هلند‎. 1553 likes. ‎خرید و فروش انواع ارزهای معتبر جها ن ،انتقال حواله ،ارزی به سراسر دنیا، با صرافی آرتین تماس از طریق…
 

sarafi.online.holland – صرافی آنلاین هلند – Instagram

https://www.instagram.com › sarafi.o…
344 Followers, 1105 Following, 40 Posts – See Instagram photos and videos from صرافی آنلاین هلند (@sarafi.online.holland)
 

معرفی بهترین صرافی های هلند و صرافی های ایرانی در هلند

http://amanatxe.com › معرفی-بهتری…
Oct 26, 2020 — اگر در هلند ساکن هستید و می خواهید بهترین صرافی های هلند ، بهترین صرافی … برای تبدیل ارز در هلند ، شما باید دلار ، پوند یا سایر پول های …
 

حواله به هلند – صرافی آنلاین پارس پرداخت

https://parsepay.com › netherland
مجموعه صرافی آنلاین پارس پرداخت حواله به هلند را به صورت دستی و واریز به حساب در شهرهای مختلف از جمله آمستردام و روتردام به صورت ارسال و دریافت اسکناس یورو …
 

حواله یورو از هلند | انتقال پول هلند به ایران – پیشتازان

https://pishtazan.org › netherlands-to…
این صرافی همین جاست، پیشتازان در کنار شماست تا عملیات انتقال ارز از هلند به ایران و بالعکس را انجام دهد و نامی نیک از یک صرافی را در ذهن شما حک کند. پرداخت نقدی.

  • انتقال وجه به اروپا | حواله یورو به اروپا | واریز یورو به حساب اروپا

    https://pishtazan.org › netherlands-cu…
    صرافی پیشتازان در هلند، شرایطی را فراهم نموده که بدون سختی درآمد یا مبلغ موجود در حساب پی پال شما را به ریال یا سایر واحدهای پولی جهان تبدیل و به حساب موردنظر …

صرافی های هلند لیست همگردی

https://hamgardi.com › List › جستجو…
جستجوی صرافی-های-هلند … 4 هلند، لاهه، Duinweg 20, 2585 JX Den Haag, Netherlands. 0031703384001 … زیباترین جنگل های هلند | سحر و جادو در جنگل های هلند.
 

صرافی ایرانی هلند Archives | شرکت اف اس آی – emlakturkey.trade

https://emlakturkey.trade › tag › صرا…
صرافی ایرانی هلند … By admin in صرافی آلمان with 1 Comment … صرافی شرکت اف اس آی – ارائه خدمات ارزی ارسال وجه به ایران در سریعترین زمان از اروپا صدور …
 

صرافی در هلند و بررسی نرخ ارز در بهترین صرافی های هلند – سهل …

https://sahlpardakht.com › صرافی-د…
Dec 18, 2020 — رای بررسی صرافی در هلند و نرخ ارز هر کدام در این مطلب به طور کامل سعی کرده ایم تا بهترین صرافی های موجود در کشور هلند را معرفی کنیم.
 

آخرین وضعیت قانون گذاری ارزهای دیجیتال در هلند

https://arzdigital.com › regulation
وضعیت مقررات ارزهای دیجیتال در هلند بانک مرکزی هلند (DNB) اعلام کرد که در حال بررسی فرصت‌هایی است که به‌واسطه بلاک چین و ارزهای دیجیتال فراهم می‌شوند اما از …

صرافی صرافی آنلاین البرز کریپتو – اتحادیه اروپا آلمان

صرافی ایرانی اروپا

صرافی شرکت اف اس آی – ارائه خدمات ارزی
 

ارسال وجه به ایران در سریعترین زمان از اروپا 

صدور انواع حواله ارزی (یورو ، دلار ، لیر و تومان) و واریز به حسابهای ترکیه زراعت بانک و ایش بانک در کمتر از دو ساعت

دستگاه کارتخوان ایرانی در استانبول، آنتالیا و ازمیر

انجام خدمات ارزی در سراسر اروپا فقط با یک شماره حساب

دستگاه کارتخوان ایرانی ، ارائه خدمات به متقاضیان خرید ملک با قیمت ارزانتر از همه

عزیزانی که مایل به حواله ارز بیش از سه میلیون هستند میتوانند با استفاده از دستگاه کارتخوان تا ۵۰ میلیون تومان ارز را حضورا از دفاتر ما برداشت کنند و یا اینکه پس از تعیین مبلغ مورد نیاز پیش فاکتور را به صورت آنلاین دریافت کرده و صورتحساب را با استفاده از درگاه اینترنتی موجود در فاکتور پرداخت نمایند. در اینصورت انتقال مبلغ درخواستی در ترکیه بین ۶ تا ۸ ساعت و در اروپا بین یک تا سه روز به طول می انجامد.

 

با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمهای ایالات متحده آمریکا، هرگونه عملیات صرافی صرفا از طریق معاملات پایاپای با اشخاص حقیقی یا از طریق حوالجات داخل حساب انجام میگیرد.
بدیهی است شرکت فرید فارسی تجارت یاران البرز شماره ثبت 35413 به عنوان یک شرکت ایرانی تابع قوانین ایران میباشد.
برای انجام خدمات ارزی کارت شناسایی گیرنده و واریز کننده مورد نیاز میباشد.

About 5,020,000 results (0.60 seconds) 
 
 
 
 
 
 

Related searches

 
قوانین ارز دیجیتال در آلمان
 
صرافی در آلمان
 
تبدیل بیت کوین به یورو در آلمان
 
ارز دیجیتال انگلیس
 
بیت کوین در آلمان
 
صرافی در فرانکفورت
 
وضعیت ارز دیجیتال
 
قوانین ارز دیجیتال در ایران

Page navigation

صرافی آنلاین البرز کریپتو – اتحادیه اروپا

صرافی ایرانی اروپا

صرافی شرکت اف اس آی – ارائه خدمات ارزی

ارسال وجه به ایران در سریعترین زمان از اروپا 

صدور انواع حواله ارزی (یورو ، دلار ، لیر و تومان) و واریز به حسابهای ترکیه زراعت بانک و ایش بانک در کمتر از دو ساعت

دستگاه کارتخوان ایرانی در استانبول، آنتالیا و ازمیر

انجام خدمات ارزی در سراسر اروپا فقط با یک شماره حساب

دستگاه کارتخوان ایرانی ، ارائه خدمات به متقاضیان خرید ملک با قیمت ارزانتر از همه

عزیزانی که مایل به حواله ارز بیش از سه میلیون هستند میتوانند با استفاده از دستگاه کارتخوان تا ۵۰ میلیون تومان ارز را حضورا از دفاتر ما برداشت کنند و یا اینکه پس از تعیین مبلغ مورد نیاز پیش فاکتور را به صورت آنلاین دریافت کرده و صورتحساب را با استفاده از درگاه اینترنتی موجود در فاکتور پرداخت نمایند. در اینصورت انتقال مبلغ درخواستی در ترکیه بین ۶ تا ۸ ساعت و در اروپا بین یک تا سه روز به طول می انجامد.

با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمهای ایالات متحده آمریکا، هرگونه عملیات صرافی صرفا از طریق معاملات پایاپای با اشخاص حقیقی یا از طریق حوالجات داخل حساب انجام میگیرد.
بدیهی است شرکت فرید فارسی تجارت یاران البرز شماره ثبت 35413 به عنوان یک شرکت ایرانی تابع قوانین ایران میباشد.
برای انجام خدمات ارزی کارت شناسایی گیرنده و واریز کننده مورد نیاز میباشد.
About 70,900,000 results (0.65 seconds)      

Search Results

Web result with site links

قیمت طلا, قیمت سکه, قیمت دلار – شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز

https://www.tgju.org · Translate this page قیمت طلا · نمای کلی · مثقال طلا · طلای 18 عیار · طلای 24 عیار · طلای دست دوم · مشاهده کلیه شاخص ها · نرخ ارز · نمای کلی · دلار · یورو · پوند · درهم امارات …

نرخ ارزها

قیمت دلار,نرخ ارز,قیمت یورو,قیمت پوند,قیمت درهم,قیمت لیر,قیمت …

قیمت طلا

قیمت طلا,قیمت طلای 18 عیار,قیمت طلای 24 عیار,مظنه طلا,قیمت هر …

قیمت دلار

قیمت دلار در بازار امروز 1400/07/29 ساعت 00:00 با 0 (0%) ، 274,150 …

قیمت ارزهای دیجیتال

قیمت ارزهای دیجیتال به دلار و ریال، مشاهده نرخ لحظه ای و بروز تمام …

طلای 18 عیار / 750

دوستان چیزی ک من رو نمودار میبینم rsi داره ب منطقه اشبا میرسه و از …

قیمت سکه

قیمت سکه بهار آزادی,قیمت ربع سکه,قیمت سکه امروز,قیمت روز سکه …

More results from tgju.org »

Web results

قیمت دلار | قیمت طلا| قیمت سکه | قیمت ارز | Tasnim

https://www.tasnimnews.com › curre… · Translate this page Jul 30, 2021 — قیمت طلا، دلار، سکه – قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه، قیمت ارز، قیمت یورو، قیمت پوند و … را در خبرگزاری تسنیم مشاهده کنید.

آخرین اخبار قیمت طلا، سکه و ارز | خبرگزاری تسنیم | Tasnim

https://www.tasnimnews.com › service · Translate this page سرخط مهم‌ترین اخبار و گزارش‌های خبری سرویس قیمت طلا، سکه و ارز را در خبرگزاری تسنیم دنبال کنید.

نرخ ارز دلار سکه طلا | بهمراه قیمت لحظه‌ای شاخص بورس – تجارت‌نیوز

https://tejaratnews.com › قیمت-ها · Translate this page قیمت و نرخ ارز دلار سکه طلا و فلزات گرانبها، قیمت ارز، شاخص بورس و فرابورس، نرخ برابری ارزها، بورس انرژی، بورس جهانی، قیمت ارز های دیجیتال بهمراه نمودار …

اخبار طلا و ارز (آخرین اخبار طلا و ارز در سایت تجارت نیوز)

https://tejaratnews.com › بازار · Translate this page شرایط نامطمئن بازار سکه / پیش‌بینی قیمت طلا و سکه ۲۹ مهر. ۲۸ مهر ۱۴۰۰ – ۱۸:۰۰.

قیمت ارز و طلا – ایسنا

https://www.isna.ir › service › price-list · Translate this page قیمت روز ارز و طلا. … میانگین نرخ ارز در صرافی های مجاز ( سنا ). آخرین تغییرات تا ١۴٠٠/٠٧/٢٨. دلار (ریال) ۲۷۳,۰۸۰. یورو (ریال) ۳۱۸,۲۲۰. ارزقیمت (ریال) … 

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو

https://www.eghtesadnews.com › cur… · Translate this page نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو امروز جمعه 30 مهر 1400 … در سامانه سنا در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۸ تومان کاهش، ۲۶,۶۹۰ تومان نرخ گذاری شد.مثقال طلا 18 عیار: 4,977,000.00 توماناونس طلا: 1,787.40 دلارگرم طلا ۱۸ عیار: 1,148,800.00 توماندلار در بازار آزاد: 27,350.00 تومان  

Related searches

  پیش بینی قیمت دلار در 10 روز آینده قیمت دلار صرافی ملی قیمت دلار کانادا قیمت دلار استرالیا قیمت ارز دیجیتال قیمت دلار در بازار سیاه اخرین خبر قیمت طلا پیش بینی قیمت طلا

صرافی آنلاین البرز کریپتو – تجارت یاران البرز

صرافی ایرانی اروپا

صرافی شرکت اف اس آی – ارائه خدمات ارزی
 

ارسال وجه به ایران در سریعترین زمان از اروپا 

صدور انواع حواله ارزی (یورو ، دلار ، لیر و تومان) و واریز به حسابهای ترکیه زراعت بانک و ایش بانک در کمتر از دو ساعت

دستگاه کارتخوان ایرانی در استانبول، آنتالیا و ازمیر

انجام خدمات ارزی در سراسر اروپا فقط با یک شماره حساب

دستگاه کارتخوان ایرانی ، ارائه خدمات به متقاضیان خرید ملک با قیمت ارزانتر از همه

عزیزانی که مایل به حواله ارز بیش از سه میلیون هستند میتوانند با استفاده از دستگاه کارتخوان تا ۵۰ میلیون تومان ارز را حضورا از دفاتر ما برداشت کنند و یا اینکه پس از تعیین مبلغ مورد نیاز پیش فاکتور را به صورت آنلاین دریافت کرده و صورتحساب را با استفاده از درگاه اینترنتی موجود در فاکتور پرداخت نمایند. در اینصورت انتقال مبلغ درخواستی در ترکیه بین ۶ تا ۸ ساعت و در اروپا بین یک تا سه روز به طول می انجامد.

 

با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمهای ایالات متحده آمریکا، هرگونه عملیات صرافی صرفا از طریق معاملات پایاپای با اشخاص حقیقی یا از طریق حوالجات داخل حساب انجام میگیرد.
بدیهی است شرکت فرید فارسی تجارت یاران البرز شماره ثبت 35413 به عنوان یک شرکت ایرانی تابع قوانین ایران میباشد.
برای انجام خدمات ارزی کارت شناسایی گیرنده و واریز کننده مورد نیاز میباشد.

Ads


صرافی کلگری ادمونتون ونکوور – صرافی ایرانی ادمونتون
Ad·https://www.monisfer.com/بدون_کمیسیون/ارسال_حواله
 
 
تبادل ارز رایگان ریال و دلار کانادا در صرافی مانیسفر – خدمات ارزی ریالی در صرافی کانادا. پرداختهای ارزی و دلاری و ارسال دلار به کانادا – حواله ای، فوری و رایگان.

صرافی آنلاین فرید – تجارت یاران البرز

صرافی ایرانی اروپا

صرافی شرکت اف اس آی – ارائه خدمات ارزی
 

ارسال وجه به ایران در سریعترین زمان از اروپا 

صدور انواع حواله ارزی (یورو ، دلار ، لیر و تومان) و واریز به حسابهای ترکیه زراعت بانک و ایش بانک در کمتر از دو ساعت

دستگاه کارتخوان ایرانی در استانبول، آنتالیا و ازمیر

انجام خدمات ارزی در سراسر اروپا فقط با یک شماره حساب

دستگاه کارتخوان ایرانی ، ارائه خدمات به متقاضیان خرید ملک با قیمت ارزانتر از همه

عزیزانی که مایل به حواله ارز بیش از سه میلیون هستند میتوانند با استفاده از دستگاه کارتخوان تا ۵۰ میلیون تومان ارز را حضورا از دفاتر ما برداشت کنند و یا اینکه پس از تعیین مبلغ مورد نیاز پیش فاکتور را به صورت آنلاین دریافت کرده و صورتحساب را با استفاده از درگاه اینترنتی موجود در فاکتور پرداخت نمایند. در اینصورت انتقال مبلغ درخواستی در ترکیه بین ۶ تا ۸ ساعت و در اروپا بین یک تا سه روز به طول می انجامد.

 

با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمهای ایالات متحده آمریکا، هرگونه عملیات صرافی صرفا از طریق معاملات پایاپای با اشخاص حقیقی یا از طریق حوالجات داخل حساب انجام میگیرد.
بدیهی است شرکت فرید فارسی تجارت یاران البرز شماره ثبت 35413 به عنوان یک شرکت ایرانی تابع قوانین ایران میباشد.
برای انجام خدمات ارزی کارت شناسایی گیرنده و واریز کننده مورد نیاز میباشد.

صرافی آنلاین البرز کریپتو


البرز کریپتو

جهت آگاهی از نرخ ارز لطفا از تلگرام ما بازدید بفرمایید

JOIN CHANNEL
CLOSE